Financial Institutions

Digitalisering en robotisering hebben een grote impact op het leven van mensen en op bestaande business modellen van organisaties. Organisaties hebben geen klanten meer maar zijn “te gast” in het leven van mensen. Digitalisering geeft iedereen 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, vrije toegang tot alle informatie en zorgt ervoor dat klanten regie hebben.

Bestaande businessmodellen van financiële instellingen staan onder druk en hebben naar de toekomst toe bestaansrecht als hun dienstverlening door klanten als service wordt ervaren. De digitale realiteit vraagt om een fundamenteel andere aanpak. Werken vanuit waarde, slim toepassen van business & digital vanaf het design, het kort cyclisch werken in multidisciplinaire expertise teams, werken in ketens over de organisaties heen.

Missie

Financial Institutions helpt financiële instellingen toekomstbestendig te blijven in deze innoverende en veranderende markt. Dit doen wij door:
  • Onderzoek naar de relevantie van specifieke trends en ontwikkelingen in de (finance) markt;
  • Het inrichten van nieuwe activiteiten die aansluiten bij de veranderende klantomgeving als gevolg van digitalisering en robotisering;
  • Het helpen van onze klanten bij het verrichten van de activiteiten vanuit een pragmatische aanpak.

We kijken hierbij vanuit verschillende expertises naar organisaties. Wij hebben aandacht voor de technologie, maar vinden de cultuur en de mensen in een organisatie net zo belangrijk.

Onze expertise bestaat uit:
  • Fintech en payments, met een eigen business solution Tri-Pay
  • Business- en data analyse
  • Governance, Risk & Compliance
  • Data management
  • Asset Liability Management (ALM) & Treasury
  • Financial Risk & Credit management
  • Regulatory Reporting

Ons team

Het Financial Institutions team bestaat uit goed opgeleide en ervaren finance professionals met een diepgaande kennis van de markt, opgedaan bij onder meer banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen en -uitvoerders.

Wij zijn een onafhankelijk consultancy bedrijf met een hoge ambitie in het groeien en ontwikkelen van mensen voor betere prestaties. Hierbij passen we onze diepgaande kennis van de markt van onder andere banken, verzekeraars, asset managers en pensioenbedrijven toe.

Op basis van wederzijds vertrouwen en met een pragmatische aanpak, leveren wij onze klanten direct toepasbaar advies en helpen desgewenst met de implementatie hiervan. Ons team is opgegroeid met moderne IT en tooling, werken slim met data conform de agile/scrum methodiek.

TriFinance Financial Institutions gaat voorbij advies, van inzicht tot realisatie.

Meer informatie?

Neem contact op met Rob Smeets, Business Unit Leader Financial Institutions bij TriFinance.


Rob Smeets Business Unit Leader Financial Institutions
+31 6 27 04 70 90