Asset Liability Management (ALM) / Treasury

Asset Liability Management (ALM) wordt gebruikt om de lange-termijn verplichtingen af te zetten tegen het (belegd) vermogen. Het is het proces van het verkrijgen van inzicht in de onderlinge afhankelijkheden en ontwikkeling van rechten en verplichtingen van een organisatie, en het nemen van maatregelen om de waardeontwikkeling aan beide kanten van de balans gelijk op te laten lopen.

Deze wijze van risico-beperking verschaft inzicht in de toekomstige ontwikkeling van uw financiële verplichtingen en geeft u de mogelijkheid het huidige beleid te analyseren, evalueren en waar nodig aan te passen op uw (groei)ambities en te onderbouwen naar stakeholders. Elke onderneming heeft in meer of mindere mate financiële doelstellingen. Treasury omvat alle activiteiten omtrent het beheersen, besturen van en toezicht houden op de financiële posities en geldstromen en de hiermee verbonden risico’s.

TriFinance helpt financiële instellingen bij deze activiteiten door het in dialoog met de klant bedenken en inrichten van een toekomstbestendige financiële structuur. Hierbij valt te denken aan het inrichten of optimaliseren van processen, risico management (waaronder valuta-, rente-, krediet-, liquiditeits- en solvabiliteitsrisico’s).

  • TriFinance is momenteel actief betrokken bij meerdere ALM/Treasury trajecten, waaronder:
  • Global Regulatory Reporting bij een beursgenoteerde verzekeraar
  • ALM Risk Management Proces Management bij een Nederlandse grootbank
  • International Stakeholder Projectmanagement bij een verzekeringsmaatschappij
  • Legacy Portfolio Transaction Services bij een Nederlandse grootbank
  • Cash Management bij een beursgenoteerde grootbank

TriFinance bespreekt met de klant de wensen en business requirements en bepaalt in dialoog wat de vereisten zijn, die vanuit zowel business als stakeholders wordt gevraagd en verwacht. We richten het proces in, waarbij een ervaren consultant van TriFinance de regie neemt en een centraal aanspreekpunt binnen de organisatie vormt. Samen stellen we afspraken op en wanneer er sprake is van succes. Zo groeien we samen met de klant naar de gewenste, toekomstbestendige en compliant oplossing, die gevraagd wordt.

Meer informatie

Bent u benieuwd hoe wij uw organisatie verder kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

Rob Smeets
Rob Smeets Business Unit Leader Financial Institutions
+31 6 27 04 70 90