Publieke sector

Gemeenten en overheidsinstellingen staan voor een grote financiële opgave. De verantwoordelijkheden worden als gevolg van decentralisatie steeds breder, maar de budgetten juist beperkter. Dit vraagt om transitie én transformatie. Nieuwe taken moeten worden opgepakt, een nieuwe manier van werken moeten worden aangenomen. En niet te vergeten: de dienstverlening aan de burger moet gecontinueerd blijven.

Mogelijke financiële vraagstukken die ontstaan zijn:

 • Is de risicorapportage aan het gemeentebestuur afdoende?
 • Worden transitiekosten en/of het transitiefonds afdoende bewaakt?
 • Zijn de kosten van nieuwe taken voldoende inzichtelijk en welke consequenties heeft dat voor het budget en reserves (gewenningsfunctie)?
 • Welke inkoop- en bekostigingsmodellen verdienen de voorkeur in de lokale regio?
 • Worden beleidsnota’s regelmatig doorgerekend op baten en lasten o.b.v. de praktische uitwerking van nieuw beleid?

Een unieke combinatie

Wij bieden bedrijven een unieke combinatie van diensten in finance. Als geen ander kunnen we zo steeds de gepaste oplossing bieden omdat we in verschillende domeinen over de juiste kennis en ervaring beschikken.

Adviesverlening en projectimplementatie

We combineren onze kennis en ervaring uit de privésector met die uit de publieke sector. We houden steeds rekening met alle stakeholders eigen aan publieke instellingen en organisaties. De projecten die wij voor onze klanten doen zijn heel divers:

 • ERP implementatie: SAP, Oracle, Schaubroeck, Cevi, Agresso;
 • Budget of begroting opstellen of optimaliseren;
 • Rapportering en financieel management;
 • Verbeter- of veranderingstrajecten voor processen en systemen.Daarbij gaan we dikwijls breder dan finance alleen en tot en met project management, talent management of algemeen strategisch advies, altijd startend vanuit onze operationele ervaring.

Tijdelijke ondersteuning en interimmanagement

Tijdelijke ondersteuning van werkgroep, projectteam of een financieel ondersteunende afdeling van onze opdrachtgevers gebeurt door onze consultants en managers binnen de volgende functiegebieden:

 • projectmanagement of -ondersteuning;
 • financiële rapportage (begroting, periode- of jaarplanning, opmaak jaarrekening e.d.);
 • interim periode overbrugging tussen twee functiebekleders.

Werving van finance professionals & talent management

TriFinance begeleidt opdrachtgevers actief in hun zoektocht naar finance professionals gedurende het gehele wervings- en selectietraject. We helpen vanuit onze praktijkervaring bij het opstellen van de functiebeschrijving, selecteren interessante profielen, organiseren assessments en de afwikkeling na een eventuele finale beslissing (die uiteraard aan de klant blijft).

neem contact op
Meer over onze Business Units