Financiële instellingen

Digitalisering en robotisering hebben een grote impact op het leven van mensen en op bestaande business modellen van organisaties. Organisaties hebben geen klanten meer maar zijn “te gast” in het leven van mensen. Digitalisering geeft iedereen 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, vrije toegang tot alle informatie en zorgt ervoor dat klanten regie hebben.

Bestaande businessmodellen van financiële instellingen staan onder druk en hebben naar de toekomst toe bestaansrecht als hun dienstverlening door klanten als service wordt ervaren. De digitale realiteit vraagt om een fundamenteel andere aanpak. Werken vanuit waarde, slim toepassen van business & digital vanaf het design, het kort cyclisch werken in multidisciplinaire expertise teams, werken in ketens over de organisaties heen.

Missie

Financial Institutions helpt financiële instellingen toekomstbestendig te blijven in deze innoverende en veranderende markt.

  • Wij doen onderzoek naar de relevantie van specifieke trends en ontwikkelingen in de (finance) markt;
  • We helpen klanten bij het richten en inrichten van nieuwe activiteiten die aansluiten bij de veranderende klantomgeving als gevolg van digitalisering en robotisering;
  • Wij helpen onze klanten bij het verrichten van de activiteiten vanuit pragmatische aanpak.

Dit doen wij door vanuit verschillende expertises naar de organisatie te kijken. Wij hebben aandacht voor de technologie, maar vinden de cultuur en de mensen in een organisatie net zo belangrijk.

Onze expertise bestaat uit:

  • Fintech en payments, met een eigen business solution Tri-Pay (gebaseerd op Ideal in Nederland maar ook toepasbaar in het buitenland.
  • Business analyse & smart gebruik van data
  • Risk Compliance & datagovernance en -management
  • Asset Liability Management, Treasury en Cashmanagement
  • Financial Risk en creditmanagement
  • Reporting & (business en finance) control

Ons team

Wij zijn een onafhankelijk consultancy bedrijf met een hoge ambitie in het groeien en ontwikkelen van mensen voor betere prestaties. Op basis van wederzijds vertrouwen en met een pragmatische aanpak gaan wij met onze opdrachtgevers altijd op zoek naar de best passende aanpak of oplossing. Hierbij passen we onze diepgaande kennis van de markt van onder andere banken, verzekeraars, asset managers en pensioenbedrijven toe. We leveren onze klanten direct toepasbaar advies en helpen desgewenst met de implementatie hiervan. Ons team bestaat uit professionals die slim met data werken en conform de agile/scrum methodiek. Zij zijn opgegroeid met moderne IT, goed opgeleid en stellen de ambitie en groei in opdrachten centraal. Wij gaan voorbij advies, van inzicht tot realisatie.

Meer informatie? 

Neem contact op met Rob Smeets, Business Unit Leader Financial Institutions bij TriFinance.

Neem contact op
Meer over onze Business Units