Financial Business Applications

Processen hebben systemen nodig. Aangezien TriFinance geen specifieke software verkoopt, kunnen we afhankelijk van de situatie altijd het beste systeem voorstellen.

Maarwe kunnen ook meer. We begeleiden onze klanten doorheen het volledige traject: van behoefteanalyse tot het naadloos integreren van een applicatie in bestaande systemen. Ook specifieke fases van het project nemen wij voor onze rekening.

Bij TriFinance hebben we expertises opgebouwd binnen een aantal domeinen:

 • ERP:SAP, Agresso, Microsoft Dynamics, Oracle,... Uit onderzoek blijkt dat een op twee ERP-implementaties mislukken. Het is dus meer dan belangrijk om het juiste traject te kiezen. Een onafhankelijke projectmanager is daarvoor essentieel. Succesvolle implementatietrajecten slagen erin om alle verwachtingen te vertalen naar processen, systemen en data van hoge kwaliteit. Dat dit niet altijd lukt, merken we duidelijk omdat we ook veel second-wave-ERP-trajecten doen waarbij we de toegevoegde waarde realiseren die bij de initiële implementatie niet behaald is.
 • BI:Cognos, Business Objects, Hyperion, BPC, Microsoft, Pentaho, ... We hebben kennis van alle courante BI-, rapporterings- of CPM-systemen. Onze functionele consultants kennen deze omgevingen als gebruiker, maar zijn ook in staat om de business-vereisten te vertalen naar de goede ICT-technische setup. Hierbij redeneren we vanuit een breed business-oogpunt en niet louter vanuit een finance-standpunt. Operationele rapportering vanuit sales, logistiek en HR-standpunt zijn inherent verbonden aan BI-trajecten.

 • Credit control-systemen:iController, OnGuard,… Vertrekkend vanuit de order-to-cash-processen bekijken we hoe we de werklast kunnen verlagen en de transparantie verhogen met het oog op de managementrapportering. Aangezien debiteurenbeheer een klantenproces is, is het verhogen van de klantentevredenheid daarbij eenbelangrijke doelstelling.

 • E-invoicing:Arco, Exarte,... We kiezen niet onmiddellijk voor een bepaald systeem maar stellen eerst een e-invoicing-concept voor. Samen met de klant en ondersteund door onze ervaring en kennis ontdekken we welk proces het juiste is, met het oog op een verhoogde efficiëntie van de administratieve processen en een verbeterde interne controle-omgeving.
  • Een verhoogde efficiëntie en transparantie van AR/AP-processen.
  • Een verbeterde interne controle-omgeving en dito audittraject.
  • Self billing als oplossing voor intercompany reconciliatie.
  • Een milieuvriendelijker, papierloos proces.
 • Documentatie tools: Mavim, Mega,...
 • Consolidatietools:Cognos Controller, BFC, HFM (Hyperion), ... financiële rapportering is een proces dat weinig ruimte laat voor inefficiëntie. Onze experten ondersteunen uw consolidatieteam in het beheren en het verbeteren van het rapporteringsproces, inclusief een automatische cash flow rapportering. Verder adviseren we inzake de keuze en implementatie van consolidatietools.  

Neem contact op