Complex Credit Management en Incasso

Heeft u vraagstukken over contractmanagement, project- en procesmanagement, dispuut- en claimmanagement of incasso? Financial Management Services biedt u een oplossing - software en training inclusief - voor het opschalen van uw creditmanagement- en incassoproces naar een strategisch niveau.

We kunnen zeer complexe processen in credit management inrichten en maximale incasso tot stand brengen. Een goed facturatie- en aanmaningsproces veronderstelt aangepaste automatisering en een hoge kwaliteit van de masterdata over debiteuren. We kunnen u aan beide helpen. Onze experts in contract- en claimmanagement zorgen bovendien samen met u voor heldere protocollen.

Onze aanpak richten we in drie stappen in:

  1. Pragmatisch werken: een combinatie van oplossing en realisatie, het leveren van hoge kwaliteit en hands-on werken, het combineren van financiële en juridische expertises, en van sector- en technische kennis;
  2. Transparantie leveren in project, proces en prijs: periodieke rapportage over voortgang, forecast en resultaten, het vooraf opstellen van een heldere doelstelling, samenwerken op basis van een kostendekkende en variabele prijs vertrekkende van gerealiseerde doelen of besparingen;
  3. Waarborgen van continuïteit: het voorkomen van afbreukrisico’s door waarborgen van kennis en capaciteit, en de op- en afschaling van capaciteit op basis van behoefte. 

Om u te ‘ontzorgen’, nemen we het projectmanagement volledig in handen en brengen op geregelde tijdstippen verslag uit. Ons gemanaged budget is gebaseerd op vooraf gedefinieerde doelen. We werken samen met uw mensen en kunnen indien nodig eigen medewerkers inschakelen.