Expertisegebieden

TriFinance heeft expertise in verschillende domeinen binnen finance en de aanleunende departementen. We kunnen helpen met tijdelijke ondersteuning, adviesverlening of een combinatie van beide.

De stijl van het huis is altijd pragmatisch. Het gaat ons om meer dan alleen maar advies in de vorm van intelligente Powerpointpresentaties, ook al zijn die to the point. Wij willen reële toegevoegde waarde op het terrein brengen. Uiteraard hebben we altijd de - theoretische - concepten in het achterhoofd, maar TriFinance-medewerkers zijn pas tevreden als de oplossing functioneert in de praktijk en in de organisatie is verankerd. Vandaar ook onze slogan: From Insight to Realization.

Neem contact op