Rechten en plichten van de sollicitant

TriFinance respecteert uw rechten als kandidaat:

  • Wij vragen geen enkele vergoeding van de sollicitant.
  • Wij gaan op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze tewerk.
  • Wij maken geen onderscheid op grond van handicap, gezondheidstoestand of seksuele geaardheid, behalve indien dit wettelijk is vereist of toegelaten.
  • Wij leven de bepaling na van de wetgeving die betrekking heeft op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen ten aanzien van de toegang tot een zelfstandig beroep.
  • Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. Op uw verzoek, maar na het beëindigen van de opdracht, kunt u inzage krijgen in uw persoonlijk dossier.
  • Wij gebruiken de informatie van de werkgever-opdrachtgever en de sollicitant enkel in het kader van de bemiddelingsactiviteiten .
  • U krijgt van ons steeds de juiste informatie met betrekking tot de aard van de tewerkstelling, de juiste functie-inhoud en de te volgen procedure.
  • Onze persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische tests staan onder de verantwoordelijkheid van een psycholoog.
  • Wij selecteren kandidaat-werknemers maar laten de uiteindelijke beslissing over aan de werkgever - opdrachtgever.
  • Als sollicitant en kandidaat-werknemer staat het u vrij u ook tot andere kantoren te richten.